بکاپ و ریستور کم دردسر دیتابیس با Sypex Dumper

بکاپ و ریستور دیتابیسهای سنگین معمولا کار پردردسریه. هم زمان Export و هم زمان Import. اگر تا بحال افتخار آشنایی با Sypex Dumper رو نداشتین قطعا مثل من غصه‌ها خوردین!